FORE KAZIKLARIN BETONLANMASI

FORE  KAZIKLARIN BETONLANMASI

Delme işlemi biter bitmez hemen donatı yerleştirilerek kısa sürede en geç aynı gün beton dökümüne geçilecektir.

Beton gerekli deney raporlarını ve istenilen zaman miktar ve süreklilikte hizmet verebilen firmalardan temin edilecektir.

Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben 20cm çapındaki hunili betonlama borusu servis vinciyle kuyu içine indirilecek ve betonlama boru yardımıyla yapılarak betonun ayrışması önlenecektir.

Hemen betonlanmaya imkan bulunmadığı durumlarda geçen süre içinde kazık tabanında bir şişme olur ve donatı kafesini zemin yukarı iterse donatı çıkarılarak yeniden delik içi tarama ve kazık içi temizliği yapıldıktan sonra beton dökümü gerçekleştirilecektir. Şişme riski olması halinde tabanın şişme derinliği kadar fazla delinebilir.

Betonlama borusu aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

• Boru çeperleri temiz eğilme ve burkulmalara dayanabilecek mukavemette olacaktır.

• Ek yerleri su sızdırmaz olacak ve kalın dişli manşonlar kullanılacaktır.

• Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanında yukarı çekilecektir.

Betonlama beton pompası veya doğrudan boşaltma ile sürekli bir şekilde yapılacaktır. Döküm hızı en az 15 m³/saat olacak şekilde deliğe doldurulacaktır. Daha düşük hızlarda dökülen beton boruda birkinti yapacağından beton hızının sabit tutulmasına özen gösterilecektir.

Betonlama borusu ile çalışmada kuyu başında betonun yüksek slamplı olması (katkılı betonda 16-18 cm değerine sahip) ve prize başlama süresi ise minimum 3 saat olmalıdır.

Beton kuyu içinde yükseldikçe betonlama borusu parça parça kısaltılacak ve betonlama işlemi kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.

Yeraltı suyunun veya bentonit çözeltisinin betonla karışmasını önlemek için betonlama borusu sürekli ve en az 1 m beton içinde kalacaktır.

Betonlama bittikten sonra beton taze iken kazık üst kotuna göre tesviye edilecektir.

 

Fore kazık İksa uygulamaları

Fore kazık İksa uygulamaları

İnşaat sırasında yapılan hafriyatın bellirli bir derinliğin altına inmesi nedeni ile inşaatın ve çevre yapıların güvenliği için yapılır. Bu tip kazıklar tek başına iksanın stabilitesini sağlayabileceği gibi (başlık kirişi ile), zemin şartları, çevre yapılar ve iksa derinliği göz önüne alınarak ankrajlar (başlık kirişi ve kuşak kirişleri) ile beraber imal edilebilirler.

Fore kazık kullanımı özellikle depremden sonra taşıma gücü problemleri ve oturma sorunları nedenleriyle yaygınlaşmış, derin kazılarla inşaatlarda önemli bir kalem haline gelmiştir. Fore kazık yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar; ihtiyaca, zemin koşullarına göre proje oluşturmak ve gerekli denetimleri yaparak, standartlarda belirtildiği şekilde uygulamaktır.

 

fore kazık

 

Geçirimsizik Perdesi

Geçirimsizik Perdesi

Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda, suyun inşaat çukuruna, temele ya da
bodrum katlara girmesini önlemek amacı ile yapılan kazıklardır. Baraj inşaatlarında kullanımı yaygındır. Kesişen kazık olarak imal edilebilecekleri gibi, jet grout kolonlarından yardım alınarak da geçirimsizlik sağlanabilir.

fore kazık

Fore Kazık Kullanılan Yerler

Fore Kazık Kullanılan Yerler

 Derin Temel Uygulamalarında: Taşıma gücü problemlerinde, farklı zemin tabakalarına oturan temellerde,
üniform olmayan ve belirli alanlara yoğunlaşmış yüklerin zemine aktarılması durumunda, toplam veya farklı oturma problemleri olan yapılarda kullanılır. Özellikler bina, köprü, viyadük ve baraj altlarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

fore kazık

 

Bentonit yardımı ile yapılan kazıklar

Bentonit yardımı ile yapılan kazıklar 

 Kendini tutamayan zeminlerde, muhafaza borusunun yeterli olmadığı
hallerde, doğal veya sentetik bentonit çözeltisi yardımı ile oluşturulur.
Böylece delgi esnasında oluşacak göçmeler önlenmiş olur. Bentonit çamuru, delgi esnasında ve betonlama işlemi süresince delik duvarlarının göçmesini önleyecek seviyede tutulur. Bentonit çamuru zemin özelliklerine göre belirli miktarlarda bentonit tozu, katkı maddesi ve su içerir. Bentonit çamuru bir pompa yardımı ile kuyuya oradan da kuyuya beton dökülürken bentonit havuzuna aktarılır.

fore kazik