FORE KAZIKLARIN BETONLANMASI

FORE  KAZIKLARIN BETONLANMASI

Delme işlemi biter bitmez hemen donatı yerleştirilerek kısa sürede en geç aynı gün beton dökümüne geçilecektir.

Beton gerekli deney raporlarını ve istenilen zaman miktar ve süreklilikte hizmet verebilen firmalardan temin edilecektir.

Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben 20cm çapındaki hunili betonlama borusu servis vinciyle kuyu içine indirilecek ve betonlama boru yardımıyla yapılarak betonun ayrışması önlenecektir.

Hemen betonlanmaya imkan bulunmadığı durumlarda geçen süre içinde kazık tabanında bir şişme olur ve donatı kafesini zemin yukarı iterse donatı çıkarılarak yeniden delik içi tarama ve kazık içi temizliği yapıldıktan sonra beton dökümü gerçekleştirilecektir. Şişme riski olması halinde tabanın şişme derinliği kadar fazla delinebilir.

Betonlama borusu aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

• Boru çeperleri temiz eğilme ve burkulmalara dayanabilecek mukavemette olacaktır.

• Ek yerleri su sızdırmaz olacak ve kalın dişli manşonlar kullanılacaktır.

• Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanında yukarı çekilecektir.

Betonlama beton pompası veya doğrudan boşaltma ile sürekli bir şekilde yapılacaktır. Döküm hızı en az 15 m³/saat olacak şekilde deliğe doldurulacaktır. Daha düşük hızlarda dökülen beton boruda birkinti yapacağından beton hızının sabit tutulmasına özen gösterilecektir.

Betonlama borusu ile çalışmada kuyu başında betonun yüksek slamplı olması (katkılı betonda 16-18 cm değerine sahip) ve prize başlama süresi ise minimum 3 saat olmalıdır.

Beton kuyu içinde yükseldikçe betonlama borusu parça parça kısaltılacak ve betonlama işlemi kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.

Yeraltı suyunun veya bentonit çözeltisinin betonla karışmasını önlemek için betonlama borusu sürekli ve en az 1 m beton içinde kalacaktır.

Betonlama bittikten sonra beton taze iken kazık üst kotuna göre tesviye edilecektir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir